• 2562 5
 • 1593153014642
 • 1584408799637
 • Check Up B
 • 1587876588016
 • 1587876667981
 • 1584927552639
 • 1585463708991
 • 001 A0
 • 1585200657415
 • 1584927658957
 • P
 • 1577410758290
 • 5648412154446
 • Safe
 • 1111
 • Power
 • 2562 5
 • 1593153014642
 • 1584408799637
 • Check Up B
 • 1587876588016
 • 1587876667981
 • 1584927552639
 • 1585463708991
 • 001 A0
 • 1585200657415
 • 1584927658957
 • P
 • 1577410758290
 • 5648412154446
 • Safe
 • 1111
 • Power

ประกาศ 
ขอปิดถนนสายที่ 6 (ถนนด้านหลังอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย)
ตั้งแต่หน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทานถึงด้านหลังอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุง

ตั้งแต่วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

ขอปิดถนนห้ามรถยนต์สัญจร ยกเว้น รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ 
บริเวณเส้นทางถนน สายที่ 6 (ตั้งแต่แยกศร.3 ถึงแยกคณะเกษตร - คณะสัตวแพทย์) 
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เพื่อความปลอดภัยของนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ผังเส้นทางการเดินรถ คลิ๊ก


 • E-Office
  E-Office
 • หนังสือรับรองออนไลน์
 • จดหมายข่าวกำแพงแสน
 • KM
 • แผนงาน
 • คู่มือปฏิบัติงาน
 • Download แบบฟอร์ม
 • INTERNATIONAL KPS
 • All Around KPS
 • สายด่วนผู้บริหาร

  สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  โทรศัพท์ : 034-341550-3, 02-9428003-19

  กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-3434-1545-7 Fax 0-3435-1395

  แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 0-3435-1151 ภายใน 3191