ฝ่ายเผยแพร่ผลงานนิสิต

นิทรรศการศิษย์เก่า ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ จาก 6 คณะ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน
นิทรรศการผลงานนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันระดับประเทศ
นิทรรศการผลงาน ภาพนกภายในวิทยาเขตกำแพงแสน จากการประกวดภาพนก โดย ชมรมศิลปะการ ถ่ายภาพ กำแพงแสน
การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร ต้นไม้ จากองค์กรกิจกรรม นิสิต 11 องค์กร

งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561

Copyright © Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus