งานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน
ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

 • 08.00-16.00 น. การแข่งขันคล้องโคประเภทประชาชนทั่วไป รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ อารีน่า คาวบอยแลนด์

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

 • 08.00-16.00 น. การแข่งขันคล้องโค ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง) อายุ ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
  การแข่งขันสะบัดแส้ ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย/หญิง) อารีน่า คาวบอยแลนด์

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

 • 10.00-14.00 น. การแข่งขันประกอบอาหารจากเนื้อไก่ตะเภาทอง ณ เวทีกลางลานนิทรรศการงานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน
  คาวบอยแลนด์

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

 • 10.00 - 11.00 น. การแข่งขันกินไข่ เวทีกลาง ลานนิทรรศการงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน คาวบอยแลนด์
 • 11.30 - 14.00 น. การแข่งขันกินหมู เวทีกลาง ลานนิทรรศการงานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน คาวบอยแลนด์

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

 • 08.00-16.00 น. งานประกวดแพะเนื้อ-แพะนม ครั้งที่ 10 อารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 10.00-16.00 น. การแข่งขันเพ้นท์สีเปลือกไข่ เวทีกลาง ลานนิทรรศการงานปศุสัตว์เกษตร กำแพงแสน คาวบอยแลนด์

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

 • 08.00-12.00 น. ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ เพศเมีย กรรมการจากสมาคมบราห์มัน ออสเตรเลีย อาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 08.00-16.00 น. งานประมูลสุกรพันธุ์ โรงเรือนประมูลสุกร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
 • 13.00-17.00 น. ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เพศเมีย กรรมการจากสมาคมโคเนื้อ พันธุ์กำแพงแสน อารีน่า คาวบอยแลนด์

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

 • 08.00-12.00 น. ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ เพศผู้ กรรมการจากสมาคมบราห์มัน ออสเตรเลีย อารีน่า คาวบอยแลนด์
 • 13.00-17.00 น. ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เพศผู้ กรรมการจากสมาคมโคเนื้อ พันธุ์กำแพงแสน อารีน่า คาวบอยแลนด์

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561

 • 09.00-12.00 น. ประกวดโคขุนกำแพงแสน (สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด) คอกโคขุน คาวบอยแลนด์
 • 09.00-12.00 น. ประกวดโคขุนลูกผสมวากิว (สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด) คอกโคขุน คาวบอยแลนด์
 • 12.00-15.00 การแข่งขันการกินเนื้อโคขุนลูกผสมวากิว (สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัด) เวทีกลาง
  ลานนิทรรศการงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน

งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561

Copyright © Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus