การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเวทีกลาง

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
 • 18.00 น.เป็นต้นไป

  การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
 • 08.30-16.00 น.
  การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา เวทีกลางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 18.00 น.เป็นต้นไป
  การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
 • 08.30-16.00 น.
  การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา เวทีกลางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 18.00 น.เป็นต้นไป
  การแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
 • 08.30-16.00 น.
  การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา เวทีกลางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 18.00 น.เป็นต้นไป
  การประกวดธิดาเกษตร เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
 • 08.30-12.00 น.
  การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา เวทีกลางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 13.00-16.30 น.
  การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา เวทีกลางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 18.00 น.เป็นต้นไป
  การแสดงดนตรีไทย 4 วิทยาเขต เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
 • 18.00 น.เป็นต้นไป
  การแสดงวงดนตรีนนทรีแบนด์ เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
 • 18.00 น.เป็นต้นไป
  ศึกมวยไทยกำแพงแสน..ชิงแชมป์ เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
 • 08.30-16.00 น.
  การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เวทีกลางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 15.30-22.00 น.
  ประกวด สุภาพบุรุษหุ่นดี-สุภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 4 เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
 • 18.00 น.เป็นต้นไป
  การแสดงโขนประยุกต์ โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
 • 18.00 น.เป็นต้นไป
  ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง เวทีกลางงานเกษตร กำแพงแสน

งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561

Copyright © Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus