เปิดรับสมัครประกวดธิดาเกษตร งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 6 - 29 พฤศจิกายน 2562

a4671130

รายละเอียดเพิ่มเติม shorturl.at/juvEY หรือ ติดต่องานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต โทร. 034-351882 - 3 หรือ ภายใน 3275-81

 

งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2562

Copyright © Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus