กำหนดการ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561”
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
วัน อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
 • เวลา 13.45 น.
  • - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังเทเวศร์ ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • เวลา 14.30 น.
  • - รถยนต์ที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
  • - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
  • - ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จ
  • - นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายพวงมาลัย
  • - เสด็จเข้าพลับพลาพิธี
  • - ประทับพระเก้าอี้
  • - นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก
  • - รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และกราบทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
  • - เสด็จไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายงาน “เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561” (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
  • - ประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงาน
  • - ฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดงาน ฯ (จำนวน 5 ชุด)
  • - เสด็จรับสิ่งของที่ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ถวาย
  • - เสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่ง
  • - เสด็จกลับ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
การแต่งกาย : ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว

งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561

Copyright © Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus