ขอเชิญร่วมแข่งขัน ชมและเชียร์ มหกรรมกีฬางานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2561 วันที่ 1-10 ธ.ค.61

พบกับการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬาได้แก่

  1. เปตอง
  2. ฟุตซอล
  3. ฟุตบอล รายการ KU.KPS.FA CUP
  4. วู้ดบอล
  5. เรือพาย และกิจกรรม sport  Fair 

ตารางการแข่งขัน

 

ประชาสมพนธวดบอล

งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2561

Copyright © Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus