ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมในแต่ละวัน

 • วันที่ 2
 • วันที่ 3
 • วันที่ 4
 • วันที่ 5
 • วันที่ 6
 • วันที่ 7
 • วันที่ 8
 • วันที่ 9
 • วันที่ 10
 • วันที่ 11
 • กิจกรรมสาธิตและการอบรม

  วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

  • เวลา 11.00 – 12.00 น. การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ
  • เวลา 13.00 - 15.00 น. อบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย ณ งานกล้วยไม้ Expo’
  • เวลา 14.00 – 15.00 น. กากน้ำหมักชีวภาพเพื่อการผลิตพืช ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ

  การแข่งขันและประกวด

  วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 – 16.00 น. การประกวดร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 08.00 – 16.00 น. การประกวดแต่งคำประพันธ์ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 08.00 – 16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการมวยไทย ณ อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 08.00 – 16.00 น. การวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 08.30 – 16.30 น. การแข่งขันประกวดปลากัด 6 ประเภท ณ บูธคณะประมง สระพระพิรุณ
  • เวลา 09.00 – 12.00 น. การประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง (Microcosm) ครั้งที่ 2 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • เวลา 09.00 – 15.00 น. การประกวดแข่งขันการจัดสวนโต๊ะ ณ งานกล้วยไม้ Expo’

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

  วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 13.00 น. ประกวดทำอาหารจากเนื้อไก่ลูกผสมตะเภาทอง

  การแข่งขันกีฬา

  วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

  • การแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นเยาวชน สระว่ายน้ำ 1 (สระจังหวัด)

  กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

  วันเสาร์ 2 ธันวาคม 2560

  • เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย

  เผยแพร่ผลงานนิสิต

  กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้

  • เวลา 08.00 – 18.00 น. นิทรรศการณ์สวนผักคนเมือง และ Art gallery By Photo Club
  • เวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมเวที ร้อง เล่น เต้น โชว์ โดยนักเรียน และนิสิต
   ตลาดนัดนิสิต และการจำหน่ายสินค้า อาหาร และต้นไม้ขององค์กรกิจกรรมนิสิต

  นิทรรศการด้านวิจัย “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ณ สระพระพิรุณ

  วันเสาร์ 2 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. คลินิกการจัดการดิน
  • เวลา 14.00 – 16.00 น. คลินิกการเลี้ยงไส้เดือน
 • กิจกรรมสาธิตและการอบรม

  วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

  • เวลา 13.00 - 15.00 น. อบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลแคทลียา ณ งานกล้วยไม้ Expo’

  การแข่งขันและประกวด

  วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 – 12.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

  วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 – 16.00 น. การแข่งขันคล้องโคประเภทประชาชนทั่วไป รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

  การแข่งขันกีฬา

  วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

  • การแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นเยาวชน สระว่ายน้ำ 1 (สระจังหวัด)

  กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

  วันอาทิตย์ 3 ธันวาคม 2560

  • เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การแสดงวงดนตรี นนทรีแบนด์

  เผยแพร่ผลงานนิสิต

  กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้

  • เวลา 08.00 – 18.00 น. นิทรรศการณ์สวนผักคนเมือง และ Art gallery By Photo Club
  • เวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมเวที ร้อง เล่น เต้น โชว์ โดยนักเรียน และนิสิต
   ตลาดนัดนิสิต และการจำหน่ายสินค้า อาหาร และต้นไม้ขององค์กรกิจกรรมนิสิต

  นิทรรศการด้านวิจัย “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ณ สระพระพิรุณ

  วันอาทิตย์ 3 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. คลินิกการแก้ปัญหาศัตรูพืช
  • เวลา 14.00 – 16.00 น. คลินิกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • สัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

  วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 - 12.00 น. เสวนาโคนม เรื่อง “การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (โคนม) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการต้นแบบ” ณ ศร.3 ห้อง 210

  กิจกรรมสาธิตและการอบรม

  วันจันทรที่ 4 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 – 16.30 น. การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช ณ ห้องสัมมนา และลานหน้าอาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 08.00 – 16.30 น. การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก “KEEP THE WORLD” ณ ห้องสัมมนา และลานหน้าอาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 08.00 – 13.00 น. การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 9 ณ LH2-301 และ 302 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • เวลา 08.00 – 16.00 น. การประกวดกล้วยไม้ ณ งานกล้วยไม้ Expo’
  • เวลา 08.30 – 16.00 น. โครงการเมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดส์เอ็นฯ ห้อง 4401 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • เวลา 08.30 – 13.15 น. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางสัตวแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ "สุขภาพคน สุขภาพสัตว์ สุขภาพหนึ่งเดียว (One health)" ห้องบรรยาย 4-302 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • เวลา 08.30 – 16.00 น. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 09.00 – 16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 9 ณ สาขาวิชาชีววิทยา

  การแข่งขันและประกวด

  วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 - 17.00 น. โครงการจัดประกวดแมวพันธ์ไทยและแมวพันธุ์ต่างประเทศ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • เวลา 08.30 - 16.00 น. เมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดส์เอ็นฯ ห้อง 4401 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • เวลา 08.00 - 16.30 น. การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 08.00 - 16.30 น. การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก “KEEP THE WORLD” ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 08.30 - 17.00 น. การประกวดร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย และคีตะมวยไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน (อาคาร 3)
  • เวลา 12.00 - 17.00 น. การแข่งขันกินกุ้งก้ามกราม (2 รอบ) คณะประมง สระพระพิรุณ
  • เวลา 13.00 - 15.00 น. ประกวดการจัดดอกกล้วยไม้ในกระเช้า งาน กล้วยไม้ Expo’ สระพระพิรุณ
  • เวลา 13.00 - 16.00 น. มอบรางวัลพร้อมถ้วยแก่ผู้ชนะการประกวดปลากัด คณะประมง สระพระพิรุณ

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ อารีน่า คาวบอยแลนด

  วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. เสวนาโคนม เรื่อง "การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (โคนม) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการต้นแบบ" ณ ห้อง 210 ศร.3
  • เวลา 11.00 – 13.00 น. การแข่งขันกินเนื้อโคนมเพศผู้ขุน (ครั้งที่ 1)
  • เวลา 13.00 – 14.00 น. ประกวดโคนมเพศผู้ขุน (ครั้งที่ 1) ณ บริเวณคอกโคขุน คาวบอยแลนด์

  การแข่งขันกีฬา

  วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2560

  • การแข่งขันฟุตซอล ประชาชนทั่วไป สนามฟุตซอล
  • การแข่งขันเซปัคตะกร้อ ประชาชนทั่วไป อาคารเอนกประสงค์

  กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

  วันจันทร์ 4 ธันวาคม 2560

  • เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การประกวด “ขับร้องเพลงลูกทุ่ง”

  เผยแพร่ผลงานนิสิต

  กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้

  • เวลา 08.00 – 18.00 น. นิทรรศการณ์สวนผักคนเมือง และ Art gallery By Photo Club
  • เวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมเวที ร้อง เล่น เต้น โชว์ โดยนักเรียน และนิสิต
   ตลาดนัดนิสิต และการจำหน่ายสินค้า อาหาร และต้นไม้ขององค์กรกิจกรรมนิสิต

  นิทรรศการด้านวิจัย “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ณ สระพระพิรุณ

  วันจันทร์ 4 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ
  • เวลา 14.00 – 16.00 น. คลินิกมวยไทยกับการพัฒนาเยาวชนไทยแลนด์ 4.0

  ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ งานเกษตรกำแพงแสน โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ณ บริเวณสระพระพิรุณ

  วันจันทร์ 4 ธันวาคม 2560

  • เวลา 13.00 – 16.30 น. สาธิตการขยายพันธุ์ไม้ผลทางเศรษฐกิจ
 • กิจกรรมสาธิตและการอบรม

  วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560

  • เวลา 09.00 - 16.00 น. รพ. จันทรุเบกษา รับบริจาคโลหิต ณ กองอำนวยการ งานเกษตรกำแพงแสน
  • เวลา 11.00 - 12.00 น. การผลิตกล้วยให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ
  • เวลา 13.00 - 15.00 น. อบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลแวนดา ณ งานกล้วยไม้ Expo’
  • เวลา 14.00 - 15.00 น. การทำน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ

  การแข่งขันและประกวด

  วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 – 15.30 น. ประกวดการออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพครั้งที่ 9 9th KUSS Aerobic Dance Contest ณ เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

  วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 – 16.00 น. งานประกวดแพะเนื้อ-แพะนม ครั้งที่ 9

  การแข่งขันกีฬา

  วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560

  • การแข่งขันฟุตซอล ประชาชนทั่วไป สนามฟุตซอล
  • การแข่งขันเซปัคตะกร้อ ประชาชนทั่วไป อาคารเอนกประสงค์

  กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

  วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560

  • เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การแสดงศิลปะพื้นบ้าน “นาฏศิลป์ 4 ภาค” โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  เผยแพร่ผลงานนิสิต

  กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้

  • เวลา 08.00 – 18.00 น. นิทรรศการณ์สวนผักคนเมือง และ Art gallery By Photo Club
  • เวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมเวที ร้อง เล่น เต้น โชว์ โดยนักเรียน และนิสิต
   ตลาดนัดนิสิต และการจำหน่ายสินค้า อาหาร และต้นไม้ขององค์กรกิจกรรมนิสิต

  นิทรรศการด้านวิจัย “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ณ สระพระพิรุณ

  วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. คลินิกออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
  • เวลา 14.00 – 16.00 น. คลินิกผักไฮโดรโปนิกส์

  ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ งานเกษตรกำแพงแสน โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ณ บริเวณสระพระพิรุณ

  วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. สาธิตการทำกล้วยกรอบแก้ว
  • เวลา 13.00 – 16.30 น. สาธิตการปลูกผักสลัด
 • สัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 - 17.00 น. การสัมมนาวิชาการด้านโคนม หัวข้อ “คุณภาพน้ำนมโค จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” ณ ศร.2 ห้อง 303
  • เวลา 08.00 - 17.00 น. การสัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร ปีที่ 16 เรื่อง “สารพิษจากเชื้อรา”ณ ศร.3 ห้อง 301
  • เวลา 08.00 - 12.00 น. การสัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีที่ 8 หัวข้อ “ไวรัส วายร้าย สำหรับธุรกิจ สัตว์น้ำจริงหรือ”ณ ศร.3 ห้อง 303
  • เวลา 08.30 - 15.00 น. การเสวนาเรื่อง “Acquiring English Language Teaching for Thai Students to Thailand 4.0” โดย ผศ.ดร.กาญจนา ชาติตระกูล อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต ณ ศร.อบน. (SIL LH 105)
  • เวลา 12.00 - 17.00 น. การสัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสัตว์ปีก หัวข้อ “การประเมินและวินิจฉัย ปีที่ 2 (Poultry disease: Assessment and Diagnosis II)” ณ ศร.3 ห้อง 303
  • เวลา 13.00 - 17.00 น. การเสวนามาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศร. 3 ห้อง 211

  กิจกรรมสาธิตและการอบรม

  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.30 – 16.30 น. โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ณ โรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน ( 6-7 ธันวาคม 2560)
  • เวลา 09.00 – 16.30 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรประจำปี 2560 (6 - 8 ธันวาคม 2560) ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมพับดอกไม้จากใบเตย ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
  • เวลา 11.00 – 12.00 น. ธาตุอาหารพืชในเมล่อน ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ
  • เวลา 14.00 – 15.00 น. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพฯ ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ

  การแข่งขันและประกวด

  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

  • เวลา 07.45 – 15.00 น. ประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป ในหัวข้อเรื่อง “ตามรอยเท้าพ่อ” ณ หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
  • เวลา 08.00 – 15.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “เกษตรไทย ก้าวไกล Thailand 4.0” ณ หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
  • เวลา 08.00 – 15.00 น. การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ ห้อง EDS2-201, EDS2-202 และ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 08.00 – 15.00 น. ประกวดจัดสวนถาดชื้นในภาชนะ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” ณ หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
  • เวลา 08.00 – 18.00 น. การแข่งขัน Crossword Game ครั้งที่ 7 ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 08.30 – 12.00 น. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 08.30 – 15.00 น. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • เวลา 08.30 – 16.00 น. การแข่งขันยิงปืนใหญ่วิศวกรรมเกษตร ณ หน้าอาคารปฏิบัติการ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • เวลา 08.30 – 12.00 น. โครงการแข่งขันความรู้ทางการประมงครั้งที่ 3 ณ อาคาร ศร.2-301
  • เวลา 08.30 – 12.00 น. การแข่งขันทักษะกีฬาเดาะตะกร้อ ครั้งที่ 4 ลานกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 08.30 – 16.00 น. การประกวดวาดภาพกล้วยไม้ สำหรับนักเรียน ณ งานกล้วยไม้ Expo’
  • เวลา 09.00 – 12.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 09.00 – 15.00 น. ยุวชนคนรักจุลินทรีย์ ณ Sc4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • เวลา 09.00 – 12.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ณ อาคาร ศร. 2

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. แข่งขันรีดนมโครอบเยาวชน ชาย/หญิง
  • เวลา 13.00 – 14.00 น. แข่งขันรีดนมโคประเภทประชาชน ชาย/หญิง

  การแข่งขันกีฬา

  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

  • การแข่งขันฟุตซอล ประชาชนทั่วไป สนามฟุตซอล
  • การแข่งขันเซปัคตะกร้อ ประชาชนทั่วไป อาคารเอนกประสงค์

  กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

  • เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การประกวด “วงดนตรีลูกทุ่ง”

  เผยแพร่ผลงานนิสิต

  กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้

  • เวลา 08.00 – 18.00 น. นิทรรศการณ์สวนผักคนเมือง และ Art gallery By Photo Club
  • เวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมเวที ร้อง เล่น เต้น โชว์ โดยนักเรียน และนิสิต
   ตลาดนัดนิสิต และการจำหน่ายสินค้า อาหาร และต้นไม้ขององค์กรกิจกรรมนิสิต

  นิทรรศการด้านวิจัย “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ณ สระพระพิรุณ

  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. คลินิกการแก้ปัญหาข้าว
  • เวลา 14.00 – 16.00 น. คลินิกการเพาะเห็ดนางฟ้า

  ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ งานเกษตรกำแพงแสน โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ณ บริเวณสระพระพิรุณ

  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. สาธิตการจัดสวนถาด
 • สัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

  วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 - 12.00 น. พิธีเปิดการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องคอนเวนชั่นอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • เวลา 09.15 - 09.30 น. พิธีมอบรางวัลงานวิจัยคุณภาพประจำปี 2560ณ ห้องคอนเวนชั่นอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • เวลา 10.00 - 11.30 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยทางการเกษตรในยุค Thailand 4.0” วิทยากรโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องคอนเวนชั่นอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • เวลา 12.00 - 16.30 น. ประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา การบรรยายหัวข้อเรื่อง “Physical activity and postprandial lipid metabolism : implications for everyday life” โดย Associate Professor Dr.Masashi Miyashita จาก Waseda University ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
  • เวลา 13.00 - 16.30 น. นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ณ ลานเอนกประสงค์ ศร. 2
  • เวลา 13.00 - 17.00 น. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ (ภาคบรรยาย) ณ ศร. 2 ห้อง 204
  • เวลา 13.00 - 16.00 น. การเสวนาเรื่อง "การควบคุมกำจัดผักตบชวาด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี" โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง, อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผศ.ดร. จินตนา อันอาตม์งาม ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LLB ชั้น 4)
  • เวลา 13.30 - 16.00 น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ระบบอัจฉริยะเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ (Smart Systems for Water Security)” โดย รองอธิการบดีกรมชลประทาน, Dr.KIM JINTAEK, อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, นางสาวชนิสรา ประกอบกลิ่น ณ ห้อง 9401 ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  กิจกรรมสาธิตและการอบรม

  วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

  • เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม Digital Literacy ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ห้อง EDS3-107 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมสอนการทำ สลัดโรล ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
  • เวลา 11.00 – 12.00 น. โยเกิร์ตพร้อมดื่มทำเองง่ายๆ ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ
  • เวลา 14.00 – 15.00 น. ข้าวหมากหลากสี ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ

  การแข่งขันและประกวด

  วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

  • เวลา 09.00 – 16.00 น. การแข่งขันวิศวกรสะพานไม้ไอศกรีม ณ ลานกิจกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • เวลา 08.30 – 12.00 น. การแข่งขันทักษะกีฬาเดาะลูกตะกร้อครั้งที่ 4 เวทีกลาง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

  วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 – 16.00 น. การแข่งขันคล้องโค ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย/หญิง) รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศและการแข่งขันสะบัดแส้ ประเภทบุคคลทั่วไป นิสิต/นักศึกษาชาย นิสิต/นักศึกษาหญิง และเยาวชน อายุไม่เกิน 13 ปี
  • เวลา 08.00 – 16.00 น. งานประมูลสุกรพันธุ์ ณ โรงเรือนประมูลสุกร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ

  การแข่งขันกีฬา

  วันพฤหัสบดีที่ี 7 ธันวาคม 2560

  • การแข่งขันฟุตซอล ประชาชนทั่วไป สนามฟุตซอล

  กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

  วันพฤหัสบดีที่ี 7 ธันวาคม 2560

  • เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การประกวดขับร้องและ Dancer ระดับประถมศึกษา

  เผยแพร่ผลงานนิสิต

  กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้

  • เวลา 08.00 – 18.00 น. นิทรรศการณ์สวนผักคนเมือง และ Art gallery By Photo Club
  • เวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมเวที ร้อง เล่น เต้น โชว์ โดยนักเรียน และนิสิต
   ตลาดนัดนิสิต และการจำหน่ายสินค้า อาหาร และต้นไม้ขององค์กรกิจกรรมนิสิต

  นิทรรศการด้านวิจัย “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ณ สระพระพิรุณ

  วันพฤหัสบดีที่ี 7 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. คลินิกวัสดุปลูก
  • เวลา 14.00 – 16.00 น. คลินิกการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้

  ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ งานเกษตรกำแพงแสน โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ณ บริเวณสระพระพิรุณ

  วันพฤหัสบดีที่ี 7 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. สาธิตการแปรรูปมัลเบอร์รี่
  • เวลา 13.00 น. สาธิตการทำน้ำปลาหวาน/กะปิหวาน
 • สัมมนาวิชาการและจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 เป็นต้นไป ประชุมวิชาการสาขาวิศวกรรม ภาคบรรยาย ณ ศร.3 ห้อง 203, 204, 205, 206
  • เวลา 08.30-12.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสมอง” โดย อาจารย์บัณฑิต เทียบทอง และคณะ ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 09.00 - 16.00 น. สัมมนาวิชาการสัตว์ป่าเนื่องในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 เรื่อง สรุปสาระสำคัญจาก งานประชุมวิชาการสัตว์ป่าระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 และการอภิบาลลูกสัตว์ป่า และการดูแลสัตว์ป่าชรา ณ ห้องประชุม 2-116 ณ โรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน
  • เวลา 09.00 - 16.30 น. การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
  • เวลา 09.30 - 12.00 น. การเสวนาวิชาการเรื่อง “เกษตรไทย 4.0 เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย” โดย รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์, คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์, คุณณัฐ มั่นคง ดำเนินรายการ โดย อ.ดร.นริศรา อินทะสิริ ณ ศร.2 ห้อง 301
  • เวลา 10.00 - 12.00 น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” โดย รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา, คุณโกศล นันทิลีพงศ์ ดำเนินรายการ โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ณ ศร. 3 ห้อง 303
  • เวลา 13.00 - 16.30 น. นำเสนอผลงานประชุมวิชาการสาขาศึกษาศาตร์และพัฒนศาสตร์ ณ อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  กิจกรรมสาธิตและการอบรม

  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

  • เวลา 09.00 – 16.00 น. เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Classroom ห้อง EDS3-107 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมสอนการทำตะโก้ ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน
  • เวลา 11.00 – 12.00 น. ธาตุอาหารพืชในเมล่อน ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ
  • เวลา 14.00 – 15.00 น. การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองในครัวเรือน ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ

  การแข่งขันกีฬา

  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

  • การแข่งขันฟุตซอล ประชาชนทั่วไป สนามฟุตซอล
  • การแข่งขันเปตอง ระดับประถมศึกษาและประชาชนทั่วไป สนามเปตอง มก.กพส.

  กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

  • เวลา 15.00 - 18.00 น. การแข่งขันมวยไทยนานาชาติ ศึกเกษตรศาสตร์กำแพงแสน ถ่ายทอดสดทางช่อง 3 แฟมิลี่

  เผยแพร่ผลงานนิสิต

  กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้

  • เวลา 08.00 – 18.00 น. นิทรรศการณ์สวนผักคนเมือง และ Art gallery By Photo Club
  • เวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมเวที ร้อง เล่น เต้น โชว์ โดยนักเรียน และนิสิต
   ตลาดนัดนิสิต และการจำหน่ายสินค้า อาหาร และต้นไม้ขององค์กรกิจกรรมนิสิต

  นิทรรศการด้านวิจัย “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ณ สระพระพิรุณ

  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. คลินิกอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
  • เวลา 14.00 – 16.00 น. คลินิกการปลูกถั่วเขียวหลังนาและการแปรรูปถั่วเขียว

  ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ งานเกษตรกำแพงแสน โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ณ บริเวณสระพระพิรุณ

  วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

  • เวลา 13.00 น. สาธิตการทำน้ำสลัดและสลัดโรล
 • กิจกรรมสาธิตและการอบรม

  วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

  • เวลา 11.00 – 12.00 น. การแปรรูปกล้วย ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ
  • เวลา 13.00 - 15.00 น. อบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลเกาะขอนและติดต้นไม้ ณ งานกล้วยไม้ Expo’
  • เวลา 14.00 – 15.00 น. การปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนเพื่อการค้า ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ

  การแข่งขันและประกวด

  วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 – 18.00 น. การประกวดแมวพันธุ์ไทยและแมวพันธุ์ต่างประเทศ แมวแต่งตัวแฟนซี ขวัญใจKU ประเภทแมวบ้าน และแมวต่างประเทศ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
  • เวลา 09.00 – 12.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10
  • เวลา 09.00 – 16.30 น. แข่งขันคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 1 (ระดับ ป.ต้น และระดับ ป.ปลาย)

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

  วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 – 12.00 น. ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ เพศเมีย กรรมการจากสมาคมบราห์มันออสเตรเลีย
  • เวลา 13.00 – 17.00 น. ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เพศเมีย กรรมการจากสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

  การแข่งขันกีฬา

  วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

  • การแข่งขันฟุตซอล ประชาชนทั่วไป สนามฟุตซอล
  • การแข่งขันเรือพาย ประชาชนทั่วไป สระน้ำบ่อ 6

  กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

  วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

  • เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การประกวดสุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 3

  เผยแพร่ผลงานนิสิต

  กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้

  • เวลา 08.00 – 18.00 น. นิทรรศการณ์สวนผักคนเมือง และ Art gallery By Photo Club
  • เวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมเวที ร้อง เล่น เต้น โชว์ โดยนักเรียน และนิสิต
   ตลาดนัดนิสิต และการจำหน่ายสินค้า อาหาร และต้นไม้ขององค์กรกิจกรรมนิสิต

  นิทรรศการด้านวิจัย “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ณ สระพระพิรุณ

  วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. คลินิกปุ๋ยน้ำจากเศษอาหาร
  • เวลา 14.00 – 16.00 น. คลินิกไตรโคเดอร์มา

  ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ งานเกษตรกำแพงแสน โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ณ บริเวณสระพระพิรุณ

  วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. สาธิตการแปรรูปมะขามเปรี้ยวแช่อิ่ม
  • เวลา 13.00 น. สาธิตการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากดินญี่ปุ่น
 • กิจกรรมสาธิตและการอบรม

  วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

  • เวลา 11.00 – 12.00 น. เทคนิคการปลูกมะละกอ ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ
  • เวลา 13.00 - 15.00 น. อบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลช้าง ณ งานกล้วยไม้ Expo’
  • เวลา 14.00 – 15.00 น. การผลิตมะกรูดตัดใบเพื่อการค้า (แบบปลอดสารพิษ) ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ

  การแข่งขันและประกวด

  วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 – 18.00 น. การประกวดแมวพันธุ์ต่างประเทศ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

  วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

  • เวลา 08.00 – 12.00 น. ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ เพศผู้ กรรมการจากสมาคมบราห์มันออสเตรเลีย
  • เวลา 11.00 – 13.00 น. ประกวดโคขุน ณ คอกโคขุน คาวบอยแลนด์
  • เวลา 13.00 – 17.00 น. ประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เพศผู้ กรรมการจากสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

  การแข่งขันกีฬา

  วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

  • การแข่งขันฟุตซอล ประชาชนทั่วไป สนามฟุตซอล
  • การแข่งขันเปตอง ระดับประถมศึกษาและประชาชนทั่วไป สนามเปตอง มก.กพส.
  • กีฬาวู้ดบอล ผู้สูงอายุ หลังอาคารการเรียนรู้

  กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

  วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

  • เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การประกวด “ธิดาเกษตร”

  เผยแพร่ผลงานนิสิต

  กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้

  • เวลา 08.00 – 18.00 น. นิทรรศการณ์สวนผักคนเมือง และ Art gallery By Photo Club
  • เวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมเวที ร้อง เล่น เต้น โชว์ โดยนักเรียน และนิสิต
   ตลาดนัดนิสิต และการจำหน่ายสินค้า อาหาร และต้นไม้ขององค์กรกิจกรรมนิสิต

  นิทรรศการด้านวิจัย “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ณ สระพระพิรุณ

  วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. คลินิกปลูกมะนาวในห่วงซีเมนต์
  • เวลา 14.00 – 16.00 น. คลินิกพลังงานทางเลือก

  ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ งานเกษตรกำแพงแสน โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ณ บริเวณสระพระพิรุณ

  วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. สาธิตการทำกายภาพบำบัด (ขยับร่างกายให้ถูกวิธี)
  • เวลา 13.00 น. สาธิตการประดิษฐ์เครื่องประดับจากหิน
 • กิจกรรมสาธิตและการอบรม

  วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

  • เวลา 13.00 เป็นต้นไป จำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพดีราคาถูก ณ งานกล้วยไม้ Expo’

  การแข่งขันและประกวด

  วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. ประกาศผลการประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง (Microcosm) ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

  วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

  • เวลา 11.00 – 13.00 น. การแข่งขันกินเนื้อโคนมเพศผู้ขุน (ครั้งที่ 2)
  • เวลา 13.00 – 14.00 น. ประกวดโคนมเพศผู้ขุน (ครั้งที่ 2) ณ คอกโคขุน คาวบอยแลนด์

  กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

  วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

  • เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การแสดงศิลปะพื้นบ้านลำตัดคณะ ขวัญจิต ศรีประจันต์

  เผยแพร่ผลงานนิสิต

  กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้

  • เวลา 08.00 – 18.00 น. นิทรรศการณ์สวนผักคนเมือง และ Art gallery By Photo Club
  • เวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมเวที ร้อง เล่น เต้น โชว์ โดยนักเรียน และนิสิต
   ตลาดนัดนิสิต และการจำหน่ายสินค้า อาหาร และต้นไม้ขององค์กรกิจกรรมนิสิต

  นิทรรศการด้านวิจัย “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ณ สระพระพิรุณ

  วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. คลินิกการเพาะถั่วงอก
  • เวลา 14.00 – 16.00 น. คลินิกการเพาะเห็ดฟาง

  ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ งานเกษตรกำแพงแสน โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ณ บริเวณสระพระพิรุณ

  วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. สาธิตการทำเห็ดต้มเค็ม
  • เวลา 13.00 น. สาธิตการประดิษฐ์ตุ๊กตาพวงกุญแจ

kufair logo 02งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2560
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 034-351-394